Bent Sørensen kan ikke lade være med at engagere sig. I 1960´erne var han med til at revolutionere behandlingen af brandsår. Han dokumenterede, hvordan masser af luft og vand på de forbrændte steder gav langt bedre resultater end salve og forbindinger.
Efter forsigtig skepsis vandt de nye metoder indpas over hele verden.
Gennem 25 år har Bent Sørensen engageret sig i kampen mod tortur. Udgangspunktet var i mange år formandsposten i Rehabiliseringscentret for Torturofre, der blev etableret af Bents Sørensens senere ægtefælle, Inge Genefke.
Det førte frem til medlemskab af FN´s komité mod tortur, CAT.
Tortur findes stadig, men opmærksomheden omkring grusomhederne er vokset.
For Bent er det en pligt at tage del i kampen mod uretten. Lægen skal yde sit til, at de, der har magten, opfører sig anstændigt.

Preben Lund
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2012